Language: EN PL

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING. Naszym standardem jest troska o najlepszą jakość i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi wytycznymi.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dotyczą przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

Wersja uwzględnia stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
na dzień 16.05.2022 r.

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.