REGULAMINY

Regulamin Uczestnictwa w Targach

Postanowienia Szczegółowe do Regulaminu Uczestnictwa w Targach

Regulamin Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

Polityka Prywatności

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2