Międzynarodowe Seminarium Klejenia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM KLEJENIA

W dniach 16-17.10.2024 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 7. Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt. „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”. Seminarium organizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny oraz Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM (Bremen).

Seminarium skierowane jest do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które stosują lub przygotowują się do zastosowania technologii klejenia w produkcji, specjalistów i inżynierów klejenia, technologów, osób nadzorujących procesy klejenia oraz do producentów i dostawców klejów.

W programie seminarium przewidziano wystąpienia specjalistów z Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM w Bremen oraz polskich ekspertów z różnych branż przemysłowych.

Zakres tematyczny wystąpień obejmie następujące zagadnienia:

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEMINARIUM

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Dział Marketingu Łukasiewicz - GIT
Centrum Spawalnictwa
marketing@git.lukasiewicz.gov.pl